Fremdrift

Onsdag 10. oktober kl. 18.00 blir det informasjonsmøte med påfølgende salgsstart for interessenter. Møtet avholdes i andre etasje i COOP-bygget på Marviksletta, inngang fra siden mot Wilds Minne Skole / Starthallen. Prospekt kan lastes ned her eller hentes hos Sørmegleren i Skippergata 10.

Salgsstart for interessenter
Fra tidspunkt for mottatt prospekt/salgsoppgave og frem til onsdag 17. oktober kl. 12.00 er det mulig for alle som står på interessentlisten å levere kjøpstilbud til Sørmegleren (hentes hos Sørmegleren). Kjøpstilbudet er bindende og kan leveres personlig på meglers kontor eller skannes/fotograferes og mailes til rita@sormegleren.no – sammen med bilde/kopi av legitimasjon.

I perioden fra 17. oktober kl. 12.00 og frem til fredag 19. oktober kl. 12.00 fordeler Sørmegleren leiligheter, og vil eventuelt foreta loddtrekning dersom flere kjøpere har samme leilighet som førstevalg. Alle som har innlevert kjøpstilbud innen 17. oktober kl. 12.00 blir kontaktet av Sørmegleren og orientert om utfallet innen fredag 19. oktober kl. 12.00.

Loddtrekning
• Dersom flere ønsker samme leiligheten, blir det loddtrekning. Det er kun i de tilfeller hvor flere ønsker å kjøpe samme leilighet at loddtrekning vil bli foretatt.

• Det anbefales å sette opp flere ønsker/alternative leiligheter på kjøpstilbudet. Det er imidlertid viktig at leilighetene settes opp i prioritert rekkefølge. Det leilighetsnummeret som står øverst i kjøpstilbudet vil bli oppfattet som den mest ønskede leiligheten.

• Leiligheter trekkes etter pris – den dyreste først.

• Man blir kun med i loddtrekning på alternativ 2, 3, 4 osv. dersom man har mistet muligheten til alternativet foran på listen i foregående loddtrekninger. Dvs. at dersom man taper loddtrekning på sitt alternativ nr. 1, vil man bli med i loddtrekningen for sitt alternativ nr. 2. Dersom ditt alternativ nr. 2, 3, 4 osv. blir trukket før det trekkes om ditt alternativ nr. 1, vil man ikke bli med i loddtrekning om alternativ nr. 2, 3, 4 osv.

• Loddtrekningen blir filmet eller dokumentert på tilfredsstillende måte.

Vi gjør oppmerksom på at kjøpsbekreftelser med forbehold ikke blir med i loddtrekninger, og det er ikke mulig å reservere leiligheter på nåværende tidspunkt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpstilbud. Etter 19. oktober kl. 12.00 er salget åpent for alle etter førstemann-til-mølla prinsippet.